Y Như Trang điểm với làm tóc thì khỏi phải bàn nữa rồi. Thích nhất tính nhiệt tình và phong cách chuyên nghiệp. Sẽ làm khách hàng thân thiết của em

Y Như Y Như/ Facebook