Tóc kiểu nào cũng tạo mẫu được. còn Makeup thì khòi phải bàn tới nữa, Chuẩn không cần chỉnh. Bé Ngân này thì tính vui vẻ và rất thân thiện

Lệ Phan Lệ Phan/ facebook