Quá hài lòng với dịch vụ của bé phạm ngân này. Chúc e sẽ thành công hơn nữa nhé.

Hằng Lê Hằng Lê