Bạn có thể xem đầy đủ hình ảnh tại Miss Word 2019 Tại Đây Đây là toàn bộ hành trình mà Ngân đã đồng hành cũng những người đẹp Miss Word 2019.